Odpowiedzi

2010-04-06T13:40:34+02:00
To będzie odpowiedz c
a3=4
a4=-2
an=a1*q do n-1 q=drugi wyraz przez pierwszy
a3=a1*q do 2
a4=a1*q do 3
q=-2/4
q=-1/2
Z tego wyliczymy a1
4=a1*(-1/2)^2
-2=a1*(-1/2)^3
a1=4/1/4
a1=16

a2=16*(-1/2)^1=-8

a1 i inne to znaczy że to jest pierwszy wyraz ciągu geometrycznego
q^n-1 to znaczy że to jest iloraz ciągu podniesiony do potęgi n-1

Jesli będą jakieś pytania to pisać.
5 3 5