Odpowiedzi

2010-04-06T15:38:38+02:00
Ze sztuki baroku wyłania się wizerunek umartwiającego się człowieka.Posiada takie cechy jak niepokój,lęk.Motyw śmierci jest przewodnikiem w tej epoce.Gorzkie i pokorne odczuwanie przemijania i nieruchomości śmierci,powtarzanie słów "Marność nad marnościami"-to było w filozofii nawiązuje do sztuki baroku

Cechy stylu barokowego:
odejście od renmesansowej harmonii,otwartość kompozycjii,nie jasność,nieregularność,niezwykłość

Artyści baroku zajmowali się tematami takimi jak:
-tajemniczość śmierci
-istnienie człowieka
-wszystko jest beznadziejne i trzeba się tylko umartwiać

PS Mam nadzieję że mogłam Ci w jakiś sposób pomóc!
2 4 2
2010-04-06T15:48:37+02:00
Charakterystyczne cechy baroku to niepokój i wewnętrzne rozdarcie. Z jednej strony dążono do szczęścia, ludzie chcieli korzystać z ziemskich przyjemności z drugiej strony odczuwano lęk przed śmiercią i potępieniem. rozwinęło się w tedy pełne przepychu życie. artyści baroku zajmowali się głównie religią malarze jak i poeci poświęcali swe dzieła wierze lecz przede wszystkim tworzono dzieła o tematyce świeckiej wzorowanej na mitologii i naturze
2 4 2