Rozwiąż krzyżówkę

1. Jedne z najstarszych pasm górskich w Sudetach.
2. Polskie góry o budowie zrębowej.
3. Skamieniałość przewodnia z kambru i ordowiku.
4. Proces wypiętrzania gór.
5. Praląd południowy.
6. Gatunek, który zaistniał w młodszym plejstocenie.
7. Jedna z orogenez paleozoicznych.
8. Skamieniałość przewodnia mezozoiku.
9. Są nimi Karpaty.
10. Zasłynął z węgla kamiennego.
11. Praocean (geosynklina) oddzielająca najstarsze kontynenty.
12. Powstała z otwornic, niezbędna w szkole.
13. Najstarsza era w dziejach Ziemi.
14. Inaczej „zlodowacenie”.
15. Prekambryjskie bloki krystaliczne.
16. Współczesna epoka geologiczna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:22:52+02:00
1. Góry Sowie
2.Sudety
3.trylobit
4.orogeneza
5.gondwana
6.człowiek
7.Kaledońska, Hercyńska
8.amonit, belemnit
9.góry
10.karbon
11.paleopacyfik
12.kreda
13.archaiczna
14.glacjał
15.kratony: tj. tarcze, platformy
16.holocen
2 4 2