Zadanie z tematu: "Sposoby otrzymywania soli" z książki pt. "Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum" wydawnictwo Nowa Era zad 23 strona 77.

W którym przypadku wtrąci się osad? Zapisz odpowiednie równanie reakcji cząsteczkowo i jonowo w sposób skrócony.
a) CuSO₄ + NaOH --->
b) Na₂O + HCl --->
c) AgNO₃ + NaNO₃ --->
d) Cu(NO₃)₂ + CaCl₂ --->
e)CuSO₄ + HCl --->
f) Na₂O + H₃PO₄ --->
g) AgNO₃ + Na₂S --->

Bardzo proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-11-03T14:23:07+01:00
A) CuSO₄ + 2NaOH ---> Cu(OH)₂(osad) + Na₂SO₄
Cu²⁺+ OH⁻ → Cu(OH)₂
g) 2AgNO₃ + Na₂S ---> Ag₂S + 2NaNO₃
Ag⁺ + S²⁻ → Ag₂S