Odpowiedzi

2010-04-08T20:39:45+02:00
Przyjaciel jest najważniejszy. Dzięki niemu nie czujemy się osamotnieni, bezwartościowi. Prawdziwa przyjaźń opiera się na bezgranicznym zaufaniu i szczerości. Istnieje takie przysłowie "prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie". Uważam, że jest to szczera prawda, gdyż taka więź potrafi przetrwać na wieki.

Mam wielu przyjaciół, jednak uważam, że Ania przebija wszystkich. Poznałam ją idąc do gimnazjum. Jest niewysoką, drobną dziewczyną, o długich prostych włosach sięgających do pasa, zielonych oczach i buzi na której codziennie widnieje uśmiech. Usta jej są pełne, policzki okrągłe, a grzywka opadająca na czoło, dodaje jej subtelności. Ma podobny styl ubierania się do mojego. Uwielbia nosić jeansy oraz zwykłą bluzkę podkreślającą jej figurę.

Ania jest osobą nad wyraz pomocną. Kiedy zdąży się, że mam jakiś problem, dzięki niej udaje mi się go rozwiązać. Obydwie jesteśmy inteligentne i we wszystkim się uzupełniamy. Jest to spowodowane tym, iż ona z natury jest humanistką, ja natomiast wolę przedmioty ścisłe. Zawsze szczera i wesoła, wnosi pogodny nastrój w naszym otoczeniu. Razem nie potrafimy się nudzić!Mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których rozmawiamy godzinami. Wiem, że gdybym miała "doła" ona pocieszy mnie i rozweseli. Zawsze w takich sytuacjach potrafi podnieść mnie na duchu i postawić na równe nogi.

Nasze zainteresowania są ogólnie bardzo różne. Ja uwielbiam jeździć na nartach, tańczyć i bawić się do samego rana, ona natomiast nie. Jest osobą spokojną, zrównoważoną i otwartą. Bardzo lubi chodzić po sklepach, pływać i grać na komputerze. Jednak naszym wspólnym zainteresowaniem są podróże oraz muzyka. Uwielbiamy słuchać hip-hopu i techno, dlatego już planujemy wypad do dyskoteki w Nowym Roku. Ogólnie jestem realistką, natomiast Ania w pełni ma optymistyczne myśli. Jako romantyczna i zabawna osoba, potrafi zachować się w każdej sytuacji. Wiemy, iż aby przetrwać w życiu musimy zdobyć wykształcenie, dlatego nigdy nie poddajemy się, nawet w trudnych sytuacjach!
Nasze motto brzmi "przyjaźń przetrwa wszystko"!!! Dlatego stosujemy się do tego i dalej kroczymy przez życie!

Nasza przyjaźń opiera się na wzajemnej ufności, dlatego jeszcze nigdy się nie pokłóciłyśmy. Nie jesteśmy wobec siebie złośliwe oraz zaborcze. Rozumiemy się nawet bez słów, dlatego sądzę, iż nasza przyjaźń będzie trwała wiele lat!
Друг является наиболее важным. Благодаря ему мы не чувствуем себя одинокими, ничего не стоит. Истинная дружба основывается на безграничное доверие и честность. Существует поговорка, что "истинный друг знает, в беде". Я считаю, что это чистая правда, потому что такая связь может существовать вечно.

У меня много друзей, но я думаю, Аня перевешивает все. Я познакомился с ней ходить в школу. Ограничены, маленькая девочка с длинными прямыми волосами Добравшись до пояса, зеленые глаза и уста, которое появляется каждый день улыбки. Губы полные, круглые щеки, чуб, падающими на лоб, после ее тонкости. Она имеет схожий стиль моей одежды. Она любит носить джинсы и простую блузку выделение ее фигуру.

Анна лицо очень важно. Когда у меня есть время, что у меня есть проблема, благодаря ей мне удалось решить эту проблему. Оба умны и во всем, мы дополняем. Это связано с тем, что он по своей природе гуманист, я хотел бы научным дисциплинам. Всегда искренний и веселый, веселый приносит в нашу окружающую среду. Вместе мы не можем быть скучно! У нас много общих тем, которые мы говорить часами. Я знаю, что если бы "партия", она утешала меня и радоваться. Всегда в таких ситуациях может поднять мое настроение, и положил ноги.

Наши интересы, как правило, очень разные. Я люблю кататься на лыжах, танцевать и партийной до утра, но это не так. Это спокойный, сбалансированный и открытой. Любит ходить по магазинам вокруг, плавать и играть на компьютере. Но наш общий интерес, путешествия и музыка. Мы любим слушать хип-хоп и техно, так что мы уже планируем поездку на дискотеку в новом году. В общем, я реалист, но Аня оптимистично мысли. Как романтические и смешные ситуации человек, способный вести себя в любой ситуации. Мы знаем, что для того, чтобы выжить в жизни мы должны получить образование, поэтому никогда не сдавайтесь, даже в трудных ситуациях!
Наш девиз: "дружбы пережить все!" Таким образом, мы будем применять к этом, и тогда мы идем по жизни!

Наша дружба основывается на взаимном доверии, и, следовательно, никогда не pokłóciłyśmy. Мы не против друг друга злокачественными и агрессивными. Мы понимаем, даже без слов, так что я думаю, что наша дружба будет продолжаться долгие годы!
19 2 19