Odpowiedzi

2010-04-06T11:47:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)propyn->propen->propan
CH≡C-CH3 + H2----->CH2=CH-CH3 (na strzałce"kat.")
CH2=CH-CH3 + H2----->CH3-CH2-CH3 (na strzałce"kat.")

lub na przykładzie wzorów sumarycznych
C3H4 + H2---->C3H6
C3H6 + H2---->C3H8

b)butyn->dichlorobuten->tetrachlorobutan
CH3-C≡C-CH3 + Cl2----->CH3-C(Cl)=C(Cl)-CH3
CH3-C(Cl)=C(Cl)-CH3 + Cl2----->CH3-C(Cl2)-C(Cl2)-CH3

lub na przykładzie wzorów sumarycznych
C4H6 + Cl2---->C4H6Cl2
C4H6Cl2 + Cl2---->C4H6Cl4
1 5 1