Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T12:30:50+02:00
10)
M CuO= 64u + 16u= 80u
M Fe₂O₃= 2× 56u + 3×16u= 160u
M Na₂CO₃=2× 23u + 12u + 3×16u=106u
M H₂SO₄=2×1u +32u + 4×16u=98u
M Ca(OH)₂=40u + 2×1u + 2×16u=74u
Fe₂(SO₄)₃=2×56u + 3×32u + 12×16u=400u
11)
M Kr-84u
M Sn-119u
M Ag-108u
23u-sód
(pozostałe masz wpisane prawidłowo)
12)
Br₂-dwa atomy bromu
m Br₂=2×mBr = 2×80u=160u

KCl-1 atom potasu i 1 atom chloru
m KCl=mK + mCl= 39u + 35,5u=74,5u

Ag₂O-2 atomy srebra i 1 atom tlenu
m Ag₂O=2×mAg + mO = 2×108u + 16u=232u

Fe₂S₃-2 atomy żelaza i 3 atomy siarki
m Fe₂S₃=2×mFe + 3×mS =2×56u + 3×32u=208u

K₂SO₄-dwa atomy potasu,1 atom siarki i 4 atomy tlenu
m K₂SO₄=2×mK + mS + 4×mO =2×39u + 32u + 4×16u=174u

Al₂(SO₄)₃-2 atomy glinu,3 atomy siarki i 12 atomów tlenu
m Al₂(SO₄)₃= 2×mAl +3×mS + 12×mO =2×27u + 3×32u + 12×16u=342u

(NH₄)₃PO₃-3 atomy azotu,12 atomów wodoru,1 atom fosforu i 4 atomy tlenu
m (NH₄)₃PO₃=3×mN + 12×mH + mP + 3×mO = 3×14u + 12×1u + 31u + 4×16u=149u
1 5 1