1 co to jest :

ambasador
bierne prawo wyborcze
czynne prawo wyborcze
budżet państwa
burmistrz
cenzura
demokracja
demokracja pośrednia
demokracja bezpośrednia
dyktatura
immunitet parlamentarny
inicjatywa ustawodawcza
kadencja
koalicja
konstytucja
monarchia
monarchia patrymonialna
nietykalność osobista
nietykalność majątkowa
opozycja państwa
pluralizm polityczny
referendum
republika
sołtys
starosta
tolerancja religijna
totalitaryzm
Trybut Konstytucyjny
Trybunał Stanu
ustawa
wójt
Zgromadzenie Narodu

z przykładami np.
burmistrz- ...... np. Jan Kowalski(przypuśćmy)

Za rozwiązanie wszystkiego daje naj ;) pierwszej osobie

Dziękuje ;*

2

Odpowiedzi

2010-04-06T12:52:11+02:00
Te informacje możesz wpisać w google i sobie przepiszesz
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:16:26+02:00
Cenzura-kontrola przekazywanych informacji z audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk.
nietykalność osobista- prawo obywatelskie polegające na zakazie pozbawienia wolności z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Trybunał Stanu-jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej.
wójt-osoba która kieruje gminą,wybierana w wyborach powszechnych,np.podaj swojego
demokracja-ustrój polityczny obowiązujący w wiekszości rozwiniętych państw świata,
demokracja pośrednia-obywatele demokratycznego państwa wpływają na rządy w środowisku lokalnym ,jak i w całym kraju np.w referemdum ,plebiscytach,
demokracja bezpośrednia-obywatele uczestniczą w sprawowaniu władzy poprzez wybory np. radnych i posłów,
sołtys-osoba wybrana do zarządzania wsią,np.podaj swojego
starosta-osoba ,która zarządza powiatem,np.podaj swojego
totalitaryzm-ustrój polityczny ,w którym władzę w państwie sprawuje jedna partia polityczna np.gdy władzę w Polsce sprawowało SLD,
budżet państwa- coroczny plan dochodów i wydatków państwa
tworzony przez rzad i uchwalany przez parlament,
kadencja-czas w którym osoby rządzące zasiadają na stanowiskach,np.posłowie ,sołtysi( 4 lata)
republika-forma rządów z dożywotnim władcą jako głową państwa np. królowa Elżbieta w Londynie,
referendum-forma głosowania ,gdzie obywatele odpowiadają tak lub nie na zadane pytanie