A)Z 30kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową.Ile wody odparowano?
b)Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową.Ile solanki było na początku??
proszę piszcie równania

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:18:48+02:00
A)
30 kg - solanka 2%
(30 - x) kg - solanka 3%

2% * 30 = 3%(30 - x)
0,02 *30 = 0,03(30 - x)
0,6 = 0,9 - 0,03x
0,03x = 0,9 - 0,6
0,03x = 0,3
x = 10

Odp: Odparowano 10 kg wody .


b)
x - ilość solanki 5%
x - 10 - ilość solanki 6%
5% * x - ilość soli na początku
6%(x - 10) - ilość soli końcowej

5% * x = 6%(x - 10)
0,05 * x = 0,06( x - 10)
0,05x = 0,06x - 0,6
0,05x - 0,06x = -0,6
-0,01x = -0,6
x=60

odp: Na początku było 60 kg solanki.
1 5 1