Odpowiedzi

2010-04-06T15:18:49+02:00
Chrześcijaństwo dzieliło się wiele razy... A co za tym idzie osłabiało się...
Do pierwszego podziału doszło w roku 1054. Tzw. Schizma Wschodnia. Kościół podzielił się na Rzymsko-Katolicki ze stolicą w Rzymie i Bizantyjski (Prawosławny) ze stolicą w Konstantynopolu. Co było tego powodem? Są dwa główne powody:
pierwszy: o Filioque, czyli fragment w Credo (wyznaniu wiary). Chodzi o moment, gdzie wymawiamy: "Wierzę w Ducha Świętego,(...)
Kościół wschodni uznawał ( i uznaje do dziś) że Duch pochodzi od Ojca...

Drugim powodem była kłótnia dwóch przywódców Najpierw nastąpiło ekskomunikowanie przez papieża Leona IX patriarchy Konstantynopola Michała Cerulariusza (1054), który w rewanżu ekskomunikował cały Kościół rzymski i jego głowę, papieża. I tak to było...

Drugi większy rozłam (w roku 1517) zainicjowany przez Marcina Lutra z Niemiec, w którym doszło do powstania Kościoła Prostestanckiego ( do dzisiaj to on góruje w Niemczech). Jak do tego doszło?
Otóż w XVI wieku pojawili się ludzie, którzy nie zgadzali się w całości z tym, czego nauczał Kościół. Postanowili więc( głównie Luter) aby Kościół zreformować. A zaczęło się od tego, że nie podobało mu się, że Kościół sprzedawał odpusty ( co zresztą później zostało zmienione)
Kolejny podział dokonał się w roku 1534: powstaje Kościół Anglikański ( z inicjatywy Króla Anglii -Henryka VIII). A poszło o to, że bak męskiego potomka Króla w małżeństwie z Katarzyną Aragońską spowodował wystąpienie o rozwód, które spotkało się z odmową, co skłoniło króla do zerwania z papiestwem. W 1534 r. za zgodą parlamentu i prymasa Anglii Tomasza Cranmera ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu. Głową Kościoła Anglikańskiego został... Król Henryk VIII. Do dzisiaj na czele tegoż Kościoła stoi Król Anglii.