Suma dwóch liczb wynosi 155. znajdź te liczby jeżeli 50% pierwszej wynosi tyle co 1/3 drugiej liczby.


suma 40% pierwszej liczby i 20% drugiej liczby wynosi 220. różnica 3/5 pierwszej liczby i 0.3 drugiej liczby wynosi 150. jakie to liczby?


różnica dwóch liczb równa się 3.jeżeli większą liczbe pomnożymy przez 5,od mniejszej zas odejmniemy liczby równe .jakie to liczby
?

2

Odpowiedzi

2010-04-06T11:59:56+02:00
Zad 1

x+z=155
1/2x=1/3y

x=155-y
1/2(155-y)=1/3y
77,5-1/2y=1/3y
77,5=2/6y+3/6y
77,5=5/6y /*6
465=5y /:5
y=93

x=155-93
x=62
Odp: Pierwsza liczba x=62, druga liczba y=93zad 2

x - pierwsza liczba
y - druga liczba

układ równań:

0,4x + 0,2y = 220 |*3
0,6x - 0,3y = 150 |*21,2x + 0,6y = 660
1,2x - 0,6y = 300

2,4x = 960 |:2,4
x = 400


0,4x + 0,2y = 220
0,2y = 220 - 0,4*400
0,2y = 220 - 160
0,2y = 60 |:0,2
y = 300

Pierwsza liczba to 400, a druga to 300.
Mam nadzieje że pomogłam ;** ;]
1 4 1
2010-04-06T12:58:18+02:00
Suma dwóch liczb wynosi 155. znajdź te liczby jeżeli 50% pierwszej wynosi tyle co 1/3 drugiej liczby.
I liczba - x
II liczba - 155-x
50%x = 1/3(155-x)
0,5x = 155/3 - 1/3x
0,5x+1/3x = 155/3 |*30
15x+10x = 1550
25x = 1550 |:25
x = 62

I liczba = 62
II liczba = 155-62 = 93


suma 40% pierwszej liczby i 20% drugiej liczby wynosi 220. różnica 3/5 pierwszej liczby i 0.3 drugiej liczby wynosi 150. jakie to liczby?
I liczba - x
II liczba - y
40%x + 20%y = 220
3/5x-0,3y = 150 |*10

0,4x+0,2y = 220 |*10
6x-3y = 1500

4x+2y = 2200
6x-3y = 1500

2y = 2200-4x |:2
6x-3y = 1500

y = 1100-2x
6x-3y = 1500

z(1) do (2):
6x-3(1100-2x) = 1500
6x-3300+6x = 1500
12x = 1500+3300
12x = 4800 |:12
x = 400

y = 1100-2x
y = 1100-2*400 = 1100-800 = 300

x = 400
y = 300

I liczba = 400
II liczba = 300


różnica dwóch liczb równa się 3.jeżeli większą liczbe pomnożymy przez 5,od mniejszej zas odejmniemy liczby równe .jakie to liczby
I liczba - x
II liczba - x-3
5x = x-3 - ? niepełne zadanie