Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T11:55:12+02:00
większość produktów takich jak: odzież, skóry, sprzęt, narzędzia ludność wytwarzała we własnym zakresie we własnym państwie nie sprowadzano ich zza granicy
4 4 4
2010-04-06T11:59:10+02:00
Samowystarczalna gospodarka jest bardziej stabilna, jest bowiem izolowana od cyklicznych wahań wywołanych przez grę odległych sił rynkowych czy polityczne kryzysy oraz posiada większy wgląd w wykorzystanie zasobów, kierunki inwestowania, kierunki rozwoju techniki i zmiany instytucjonalne. Przy dobrej znajomości własnego rynku i dostępnych zasobów społeczność lokalna może dbać by gospodarować w sposób najbardziej efektywny i bezpieczny z punktu widzenia własnych potrzeb, tak bieżących jak i przyszłych. Może także w większym stopniu kontrolować gospodarkę pieniężną, będąc w dużym lub całkowitym stopniu odizolowana od skrajnych fluktuacji ilości i wartości pieniądza centralnego. Samowystarczalność sprawi, że zmniejszy się lub zniknie zależność danej społeczności lokalnej od otoczenia, od zbędnej przez nikogo nie kontrolowanej biurokracji, od ponadnarodowych organizmów gospodarczych czy grymasów i chciwości polityków i plutokratów (whims or greeds of politicians and plutocrats). Samowystarczalny region będzie bogatszy nawet od tych regionów, które są zaangażowane w wymianę ponadregionalną i osiągają dodatni bilans w tej wymianie.
1 5 1