Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tadeusz Kościuszko
a) Gdzie i kiedy zostały wypowiedziane te słowa?
b) Jaką funkcję pełnił w powstaniu Kościuszko i jaką dawała mu ona władzę?
c) Co przysięgał narodowi? Sformułuj te myśli w formie haseł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T12:35:18+02:00
Ad a) 24marca 1794r. na Rynku Krakowskim.
Ad b) 24marca 1794r. na Rynku Krakowskim został wybrany na naczelnego wodza.Jako naczelnik otrzymał on władze dyktatorską o odtąd kierował działaniami wojennymi.
TO NIE BĘDZIE W FORMIE HASEŁ,ALE MYŚLĘ ,ŻE SOBIE JAKOŚ PORADZISZ
Ad c) Tadeusz Kościuszko zobowiązał się do odzyskania granic polskich i przysiągł nie wykorzystywać władzy dyktatorskiej do celów prywatnych.
9 4 9