Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T12:02:27+02:00
To dysocjacja elektrolityczna, a nie elektryczna :)

HNO₃→H⁺+NO₃⁻
H₂SO₄→2H⁺+SO₄²⁻
Ba(OH)₂→Ba²⁺+2OH⁻
Al(OH)₃→Al³⁺+3OH⁻
Mg₃(PO₄)₂→3Mg²⁺+2PO₄³⁻
(NH₄)₂CO₃→2NH⁺+CO₃²⁻