Odpowiedzi

2010-04-06T12:39:43+02:00
Sienkiewicz Henryk(Wola Okrzejska na Podlasiu 1846-1916 Vevey w Szwajcarii) – powieściopisarz, nowelista. Uczył się w gimnazjach warszawskich; w 1866 rozpoczął studia na wydziale medycznym Szkoły Głównej , w 1867 przeniósł się na filologiczny: ukończył studia w 1870 na rosyjskim uniwersytecie w Warszawie. Z początku pod wpływem otoczenia w Szkole Głównej zbliżył się do ruchu pozytywistycznego i ogłaszał w latach 1869-72 artykuły krytyczne w radykalnym ,,Przeglądzie Tygodniowym”; w 1872 zerwał z ,,Przeglądem” i wszedł w skład redakcji umiarkowanej ,,Niwy”. W 1873 podjął wspołpracę z konserwatywną ,,Gazeta Polską”, gdzie ogłaszał felietony pod pseudonimem Litwos—Pierwszym większym utworem Sienkiewicza jest powiesć z życia studenckiego ,,Na marne” (powstała w 1869-71, ogłoszona w 1872),odbijająca w znamienny sposób atmosferę rozczarowania i kryzysu ideowego, w jakim znalazła się młodzież polska po klęsce powstania. W dwu szkicach nowelistycznych wydanych pod wspólnym tytułem ,,Humoreski z teki Worszyłły” (1872-73) obok programowych haseł pozytywistycznych pojawia się obca raczej w tym okresie pozytywistyczną nuta patriotyczna , która zresztą stanowić będzie cechę specyficzną całej twórczości S. ,,Humoreski” nacechowane są jeszcze retoryką i dydaktyzmem, ale ujawnia się już w nich talent komiczny S., przede wszystkim w ujęciach groteskowych. Skłonność do charakterystyki groteskowej i karykaturalnej widoczna jest i w późniejszej prozie zwłaszcza w zarysie powieściowym ,,Szkice węglem”(1877), gdzie groteska w sposób niezwykle trafny artystycznie kontrastuje z tragiczną wymową przedstawionego konfliktu(zagłada ciemnej rodziny chłopskiej osaczonej przez dwór , plebanię , urzędników carskich i funkcjonariuszy gminnych ).
Inne utwory Sienkiewicza:
- Listy z podróży(1876-78)
- Janko Muzykant
- Jamioł
- Orso
-Sachem
- Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela(1789)
- Z pamiętnika korepetytora (1879)
- ,,Gazeta Lwowska” mówi wprost o stosunkach pod zaborem rosyjskim (1879)
- Za chlebem (1880)
- Bartek zwycięzca ( 1882)
- Latarnik (1881)
- Niewola tatarska (1880)
- Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop – trylogia
- Bez dogmatu (1891)
-Rodzina Połanieckich ( 1893-94)
- Quo vadis? (1894-96)
-Krzyżacy (1897-1900)
- W pustyni i w puszczy (1911)
W 1990 z okazji jubileuszu 30-lecia pracy pisarskiej otrzymał w darze narodowym posiadłość ziemską Oblęgorek, w okresie rewolucji 1905, wypowiadając się na najważniejsze tematy polityczne i społeczne ,popierał obóz ugodowy w jego staraniach o autonomię dla Królestwa. Podczas I wojny światowej S. organizował wraz z I. Paderewskim Komitet Pomocy dla ofiar wojny w Polsce. Zmarł nie ukończywszy pracy nad swym ostatnim dziełem – powieścią z epoki napoleońskiej ,,Legiony”(wyd. pośmiertnie w 1918r.).
1 5 1