Odpowiedzi

2010-04-06T13:25:46+02:00
Tereny o płytkim poziomie wód gruntowych porasta wilgotny bór, tworzy sie parowanie wody , ktore powoduje powstawanie gleb torfowych i w ten sposób magazynują wode. Torfowiska odgrywają bardzo znaczącą rolę w regulacji stosunków wodnych, gdyż one magazynują ją w dosc duzych ilościach . Są równiez miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Powstający torf jest wydobywany i wykorzystywany m.in. w lecznictwie oraz w rolnictwie.Wyróżnia się torfowiska niskie, przejściowe i wysokie.Mała ilość ciepła ogranicza parowanie wody i stąd gleby tundrowe kształtują się w warunkach anaerobowych, co sprzyja nagromadzeniu się próchnicy torfowej i związków odtlenionych. Prowadzi to do tworzenia się gleb torfowoglejowych – płytkich i ubogich w składniki odżywcze
2010-04-06T13:41:25+02:00
Warstwa mszysta chroni glebę przed nadmiernym parowaniem, a podczas deszczów chłonie wodę i magazynuje ją. Na łąkach mszaki są elementem niepożądanym, gdyż gromadząc wodę, stają się często przyczyną zabagnień choc gromadząc duże ilości wody -stwarzją jednoczesnie środowiska dla roślin bagiennych.