Uzupełnij charakterystykę wodorotlenku wapnia:
Wodorotlenek wapnia jest substancją......... o barwie........ Jest ........ rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą, tworzy......... zwaną......... wapiennym. Służy ona m.in do(2 zastosowania)...........................................................
...........................................................................
Gdy....................wodorotlenku wapnia opadnie na dno, powstaje.....................ciecz, zwana ...................... , będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie. Powietrze wdmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej..................... jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność.................................Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i z wodą tworzy.....................stosowaną w ........................................ Wodorotlenek wapnia otrzymuje się w reakcji tlenku wapnia, zwanego potocznie............................. Reakcję tę nazywa się................................................................. .

1

Odpowiedzi

2010-04-06T12:48:17+02:00
Wodorotlenek wapnia jest substancją żrącą o barwie białej. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą tworzy zawiesinę zwaną mlekiem wapiennym. Służy ona m.in. do malowania oraz jako składnik zaprawy murarskiej. Gdy zawiesina wodorotlenku wapnia opadnie na dno powstaje....ciecz, zwana wodą wapienną, będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie. Powietrze wdmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej mętnienie, jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność dwutlenku węgla. Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i wodą tworzy zaprawę murarską stosowaną w budownictwie. Wodorotlenek wapnia otrzymuje się w reakcji tlenku wapnia, zwanego potocznie wapniem palonym. Reakcję tę nazywa się gaszeniem wapna palonego.
17 3 17