Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T12:23:12+02:00
Pozywtywny-ocala niektóre gatunki z zagrożenia, ratuje osobniki słabe
Negatywny- nadmiernie eksploatuje środowisko naturalne, niszczy naturlaną równowagę ekosystemów
13 2 13
2010-04-06T13:09:06+02:00
POZYTYWNY:
-zalesianie
-zakładanie obszarów chronionych(PK, PN)
-oczyszczanie ścieków
-recykling
- człowiek ratuje niektóre gatunki zwierząt

NEGATYWNY:
-wycinka lasów
- znieczyszczanie wód
- zanieczyszczanie powietrza (przemysł)
- degradacja środowiska przez zakładanie np. sztucznych zbiorników pełniących funkcję retencyjną
- rozwój przemysłu -> wzrost efektu cieplarnianego
-osuszanie bagien np. w celu uzyskania terenów pod uprawę
- spływy wód z terenów rolniczych, które niosą ze sobą wodę zawierającą nawozy
-odpady przez turystykę
28 4 28