Odpowiedzi

2010-04-07T17:57:00+02:00
Rodzaj literacki: liryka
gatunek literacki: pieśń
podział: 7 4-wersowych zwrotek

Tematem wiersza jest radość życia.
Podmiot liryczny opisuje budzącą się do życia wiosnę.
W drugiej części wiersza osoba mówiąca stwierdza, że naprawdę cieszyć się może tylko człowiek o czystym sumieniu.- takiemu nie trzeba grać ani śpiewać, żeby był szczęśliwy. na koniec zwraca się do "dobrej myśli"- radości by go nie opuszczała.
Podmiot liryczny można utożsamić z poetą.Wyobrażamy sobie, że poeta stoi przed swoim dworkiem w Czarnolesie i obserwuje budzącą się do życia wiosnę.
Podmiot liryczny mówi o swych uczuciach bezpośrednio "Serce roście patrząc na te czasy"-wyraz radości i spokoju. Wypowiedź tej postaci to monolog.
Wiersz skierowany jest do czytelnika. Adresatem jest "dobra myśl"
Poeta mówi nam, że czyste sumienie jest podstawowym warunkiem szczęścia. Jeżeli kogoś "gryzie mól zakryty" nie będzie szczęśliwy.
Pieśń ma charakter filozoficzno-refleksyjny.

Aforyzmy:
"Ale to grunt wesela prawego / Kiedy człowiek sumienia całego"
"Będzie wesół, byś chciał i o wodzie /bo się czuje prawie na swobodzie"
" Ale kogo gryzie mól zakryty / nie idzie mu w smak obiad obfity"
Apostrofa:
"Dobra myśli[...] z trzeźwymi i z pijanymi"-( cała ostatnia zwrotka-przepisz)
Kompozycja utworu dzieli się na:
-opis (pierwsze zwrotki)
- refleksja(następne trzy zwrotki)
- apostrofa ( ostatnia zwrotka)

Układ rymów:
aa, bb
rymy żeńskie
wersy liczą po 10 sylab
51 4 51