Potrzebuje jednostkę w jakich jest podawana wielkosc fizyczna wzór i znaczenie liter we wzorze :) . :
siłą grawitacj
prędkość w ruchu po okegu
natężenie pola
natężenie pola grawitacyjnego
czas rzutu poziomego ( tu tylko jednostka)
zasieg rzutu poziomego ( tez tylko jednostka)
energia kinetyczna i potencjalna ( jednostka )
energia wewnetrzna
ciepło
ciepło włąsciwe
prawo powszechnego ciązenia
ciepło topnienia krzepniecia ( jednostka )
ładunek elektrostatyczny
natężenie pola elektrostatycznego
napięcie elektryczne ( jednostka )
siła elektrodynamiczna ( jednostka )
czestotliwosc
okres wahadła matymatycznego ( jednostka )
zasada zachowania energi ( jednostka )
predkosc rozchodzenia sie fali ( jednostka )
przekładnie w transformatorze
siła dośrodkowa

dzieki z góry ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:33:24+02:00
Łoo człowieku :P od tego to jest podręcznik :p ale napisze co pamiętam :P

Siła grawitacji
F=G*m2*m1/r²; gdzie
G-stała grawitacyjna
m1 m2- masy ciał
r - odległość
jednostka N

prędkość w ruchu po okręgu. są 2 liniowa i kątowa. Linowa to:
v=2*π*r/T; gdzie
r- promień okręgu
T - okres obiegu
jednostka m/s
Prędkość kątowa
ω=2*π/T; gdzie
T- okres obiegu
jednostka 1/s

natężenie pola grawitacyjnego.
E=Fg/r; gdzie
Fg - siła grawitacji
r - odległość od ciała wytwarzającego pole
jednostka N/m

czas każdym ruchu wyraża się w sekundach godzinach itd :P
zasięg jako odległość tylko i wyłącznie w metrach :P
wszystkie energie oraz praca wyraża się w dżulach (J) :P

energia wewnętrzna
to masz przy prawach termodynamicznych, ogólne równanie to
ΔU=Q+W; gdzie
ΔU - zmiana energii wewnętrznej
Q - ciepło wymienione przez ciało z otoczeniem
W- praca wykonana nad ciałem przez siłę zwenętrzną
jednostka J

Ciepło powiązane jest z energią wewnętrzną
Q=ΔU wtedy i tylko wtedy gdy W=0
jednostka J
tyle wywnioskowałem z podręcznika.

ciepło właściwe
Cw=Q/(m*ΔT); gdzie
Q- ciepło
m- masa ciała, substancji
T przyrost temperatury
jednostka J/(kg*K)

jednostka ciepła topnienia(krzepnięcia) to J/kg

ładunek elektrostatyczny, ładunek ciała nieporuszającego się
q=e*n
n*e-wielokrotność ładunku elementarnego
jednostka Kulomb (C)

natężenie pola elektrostatycznego
E=Fel/q
Fel - siła elektrostatyczna
q - ładunek
jednostka to N/C

napięcie jest mierzone w woltach (V)
siła elektrodynamiczna w N

częstotliwość, zależy o co chodzi ale najogólniej to
f=1/T
T - okres obiegu, wychylenia itd
jednostka jest herc czyli Hz

okres zawsze i wszędzie to jest sekunda
zasada zachowania energii?? nie rozumiem, ale J jak już
prędkośc rozchodzenia fali to m/s

przekładnia transformatora:
k=Up/Uw gdzie:
Up napięcie na uzwojeniu pierwotnym
Uw napięcie na uzwojeniu wtórnym
lub
k=nw/np
nw liczba zwoji na uzwojeniu wtórnym
np liczba zwoji na uzwojeniu pierwotnym
bezwymiarowa

siła dośrodkowa
F=(m*v²)r
m to masa
v prędkość liniowa
r promień ruchu po okręgu
jednostka Nnoo to na tyle
2 3 2