9. Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 28 metrów, a długość jest dwa razy większa. Na warzywa przeznaczono 3/4 powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile arów działki przeznaczono na pasiekę? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T16:06:38+01:00
A= 28m
b= 2a = 56m
3/4 - warzywa
1/4 - pasieka


P=ab
P= 28*56
p= 1568m <kwadratowych>

1568*3/4=1176m <kwadratowych>-pole zajmowane przez warzywa
1568 - 1176=392m <kwadratowych>- pole na pasiekę
392m<kwadratowych>= 3,92 ar

Odp. Na pasiekę przeznaczono 3,92 arów działki.
2 5 2