Ktore z podanych nizej okreslen charakteryzują przemiany w roku 1989?. Do każdego napisz krotkie wyjasnienie.

-Umocnienie rządów komunistycznych
-W państwach Europy Wchodniej zmuszono komunistów do oddania władzy.
-Nasilenie przypadków łamania praw czlowieka
-Niemcy zostały zjednoczone rok po tych wydarzeniach
-Powołanie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu.
-Rozpoczecię reform gospodarczych m.in. prywatyzacji zakładów pracy.
-Przejęcie przez państwo na własnośc większosc zakładów pracy.
-Umocnienie wpływów ZSRR w panstwach Europy Wchodniej.
-Uniezaleznienie państwa Europy Wchodniej od ZSRR.


PLZ ZROBCIE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:07:39+02:00
Umocnienie rządów komunistycznych
Niemcy został zjednoczone rok po tych wydarzeniach
Uniezależnienie państwa Europy Wschodniej od ZSRR