1. scharakteryzuj dzieło F. Chopina i jego wpływ na muzykę europejską
2 . Wymień głównych przedstawicieli epoki baroku i określ jakie znaczenie miała ich twórczość w kontekście ewolucji muzyki
3 wybierz jeden z kierunków awangarsowych I połowy XX wieku. Scharakteryzuj go i oceń jego wpływ na kształt muzyki współczesnej
4 Dlaczego według ciebie muzyka nazywana jest językiem uniwersalnym. Jakie w związku z tym ma miejsce w kulturze i jaki ma wplyw na jej kształt
wybierz jeden temat

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T22:03:35+02:00
1. Jego muzyka jest wyrażona jako tęsknota za Ojczyzną