1. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych :
a) iloczyn liczby a i liczby o 2 większej od b,
b) liczbę o 3 mniejszą od iloazu liczb x i y
c) sumę kwadratów liczb p i r
d) liczbę 5 razy wiekszą od kwadratu różnicy liczb u oraz v
e) średnią arytmetyczną liczb m i n

2. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne :
a) 2xy + ........ = 3xy + x
b) 3mn + ......... = 3
c) 2x² - 2x + .......... = 2x
d) a² - b² + ............. = b² - a²
e) -pq - q + ................ + -2pq
f) x² - 2y² + ............ = 2xy

3. Doprowadź do najprostszej postaci :

a) ( 2a + b + ab ) + ( 2b - 8ab ) - ( 4b - 2a - 4ab ) =

b) ( n -7 ) - ( 2m + 3n - 4 ) - ( -42 - 5n - 0,75 ) =

c) 7k - ( m - 4n + k ) - ) 4k - 3 + n ) + ( 2k -1 ) =

d) ( 2a² - 4ab + b² ) - ( a² - 2ab - 3b² ) + ( 8ab - 6b² ) =

4. Przedstaw w najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) dla a = 2 i b = 3

( 1/2a² - ab + b² ) - [ 3,4a² - ( 1/2 ab + 2b² ) ] =


Proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:10:16+02:00
1.
a)a*(2+b)
b)x/y-3
c)p²+r²
d)5*(u²-v²)
e)(m+n):2
2.a)x²y
b)-mn
c)2