Odpowiedzi

2010-04-06T13:04:28+02:00
Przez wiele lat można zaobserwować nasilające się wymieranie owadów, którą oszacowano na roczne wymieranie ok. 1000 gatunków rożnych owadów. Z tego powodu ekolodzy postanowili zacząć wpisywać owady do czerwonej księgi zwierząt oraz na listę zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem założoną przez Ministerstwo Środowiska. W Polsce istnieje wiele zagrożonych wyginięciem gatunków owadów między innymi są: motyl paź królowej, jelonek rogacz, mrówka łąkowa a także dobrze nam znana modliszka. Ludzie jednak nie potrafią oszacować ilu gatunkom owadów grozi wyginięcie, ponieważ nie ma tylu ludzi, aby utworzyć specjalistyczne grupy, które mogły by się zajmować poszczególnymi gatunkami owadów. Jednak nie można też powiedzieć, że nie wiemy o niektórych gatunkach, bo naprawdę znamy ich dość dużo. Jedną z najbardziej zagrożonych gatunków jest grupa chrząszczy, której grozi aż 40 procent wyginięcia poszczególnych gatunków chrząszczy. Następną grupą zagrożoną wyginięciem są trzmiele. Mogą one wyginąć prawie wszystkie oprócz dwóch gatunków trzmiela zamiennika i trzmiela ziemnego.
24 2 24