Zad.1
Zapisz 4 wybranymi sposobami reakcje otrzymywania:
a) siarczan (VI) sodu
b) bromku baru
c) siarczan (IV)

Zad.2
Dokończ dysocjację:
CrBr3 ------>
Fe(No3)2 ------->
K3po4 ----->
(Nh4)2CO3 ------->
Cr(PO4)2

Zad3.
Ile sodu rozpuści się w 80g wody w temperaturze 15 C ,jeśli jej rozpuszczalność wynosi 20 g

Zad.4
Oblicz rozpuszczalność soli w temperaturze 90 C jeśli w 240g wody rozpuszcza się 100g tej soli.

2

Odpowiedzi

2011-07-11T15:57:17+02:00

zad.1

Sposoby:

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. metal+kwas-->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

4. sól1+sól2-->sól3+sól4

 

a)\\ 1.\ H_2SO_4+2NaOH-->Na_2SO_4+2H_2O\\ 2.\ 2Na+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2\\ 3.\ Na_2O+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2O\\ 4.\ 3HgSO_4+2Na_3PO_4-->Hg_3(PO_4)_2\forall+3Na_2SO_4

 

b)\\ 1.\ 2HBr+Ba(OH)_2-->BaBr_2+2H_2O\\ 2.\ Ba+2HBr-->BaBr_2+H_2\\ 3.\ BaO+2HBr-->BaBr_2+H_2O\\ 4.\ BaS+CuBr_2-->CuS\forall+BaBr_2

 

c)-->nie wiadomo o jaką sól chodzi, ponieważ nazwa nie jest dokończona

 

 

zad.2

CrBr_3-->Cr^3^+ + 3Br^-\\ Fe(NO_3)_2-->Fe^2^+ + 2NO_3^-\\ K_3PO_4-->3K^+ + PO_4^3^-\\ (NH_4)_2CO_3-->2NH_4^+ + CO_3^2^-\\ Cr_3(PO_4)_2-->3Cr^2^+ + 2PO_4^3^-

 

zad.3

20g sodu ----------------- 100g wody

xg sodu ------------------- 80g wody

 

xg=20g*80g/100g

xg=16g

 

 

zad.4

100g soli ---------------- 240g wody

xg soli ------------------- 100g wody

 

xg=100g*100g/24g

xg=41,67g

2011-07-11T16:45:32+02:00

Zadanie 1

 

1. kwas+zasada->sól+woda

2. metal+kwas->sól+wodór

3. tlenek metalu+kwas->sól+woda

4. sól1+sól2->sól3+sól4

 

a) Na₂SO₄

 

1. H₂SO₄+ 2NaOH-> Na₂SO₄+ 2H₂O

2. 2Na+ H₂SO₄-> Na₂SO₄+ H₂

3. Na₂O+ H₂SO₄-> Na₂SO₄+ H₂O

4. 3MgSO₄+ 2Na₃PO₄-> Mg₃(PO₄)₂+ 3Na₂SO₄

 

 

1. kwas+zasada-> sól+woda

2. metal+kwas-> sól+wodór

3. metal+ niemetal-> sól beztlenowa

3. tlenek metalu+kwas->sól+woda

 

b) BaBr₂

 

1. 2HBr+ Ba(OH)₂-> BaBr₂+ 2H₂O

2. Ba+ 2HBr-> BaBr₂+ H₂

3. Ba+ Br₂-> BaBr₂

4. BaO+ 2HBr-> BaBr₂+ H₂O

 

c) tylko pierwszy człon podany, więc nie wiem do końca o jaką sól chodzi;)

 

Zadanie 2

 

CrBr₃ -> Cr³⁺+ 3Br⁻
Fe(NO₃)₂ -> Fe²⁺+ 2NO₃⁻
K₃PO₄ -> 3K⁺+ PO₄³⁻
(NH₄)₂CO₃ -> 2NH₄⁺+ CO₃²⁻
Ca₃(PO₄)₂-> 3Ca²⁺+ 2PO₄³⁻

 

Zadanie 3

 

100g H₂O-- 20g sodu

80g H₂O-- x

 

x=20g*80g/100g

x=16g

 

Odp. W 80g wody rozpuści się 16g sodu.

 

zad.4

240g H₂O --- 100g soli

100g H₂O --- x

 

x=100g*100g/240g

x= 41,67g

 

Odp. Rozpuszczalność tej soli wynosi 41,67g/100g H₂O