Zad.1 Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30 cm. Dłuższa przypros. stanowi 240% krótszej przyspros., różnica długości przeciwpro. i krótszej przypro. wynosi 8 cm. Oblicz boki ipole tego trójkąta.
Zad.2 a)rozwiąż równanie i sprawdź: 1/3x + 3x-3/6=2
b)nierówność i zbiór rozwiązań przedstaw na osi liczbowej:
2(1-x)+2 >2x-(3x+2)
Zad.3 Doprowadź do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla: x=-1/3 i y= -2
2x(3x-2y)-y(-2x+3y²)=

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:59:52+02:00
Zad 1.
x- krótsz bok
240%x=2,4x - dłuższy bok
x+8 - przeciwprostokątna
Obw =30

x+x+8+2,4x=30
4,4x=22 /:4,4
x=5

Odp:
5- krótszy bok
2,4*5=12 - dłuższy bok
5+8= 13 - przeciwprostokątna
P=5*12/2=30
zad.2
1/3x+3x-3/6=2 /*6
6*1/3x+3*6x-3/6*6=2*6
(po skruceniu) 2x+18x-3=12
20x=15 /20
x=0,75

Spr.
1/3*0,75+30,75-3/6*0,75=2*0,75