Uzupełnij schemat:
Kongres wiedeński w ..... r. podzielił ziemie dawnego księstwa warszawskiego na:
*.............. - wchodzące w skład .......... .
* ............. - połączone unią personalną ............ .
* .............. - pod protektoratem .............. .

bardzo pilne! dam naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:24:19+02:00
Kongres Wiedeński podpisany 9 czerwca 1815r. podzielił ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego na:
* Wielkie Księstwo Poznańskie, Toruń, Gdańsk - wchodzące w skład Prus
* Królestwo Polskie- połączone unią personalną z Rosją
* Kraków zwany Rzeczpospolitą Krakowską- pod protektoratem trzech zaborców
3 4 3