Odpowiedzi

2010-04-06T14:36:07+02:00
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (znana jako Mazurek Dąbrowskiego) napisana dwa lata po trzecim rozbiorze Polski we Włoszech; dawała nadzieję zniewolonemu narodowi poczucie tożsamości, zagrzewała do walki, dostarczała wzorców osobowych - na miarę Napoleona, Kościuszki, Dąbrowskiego, Czarnieckiego. W utworze dominują wiara, nadzieja, optymizm, duch walki; nadrzędną cechą mazurka jako formy wypowiedzi jest imperatywność i deklaratywność; ludowa stylizacja języka i zawarte treści (hasła, postaci, wydarzenia) wskazują na rodzimość pieśni.

W Panu Tadeuszu utwór jest wykonywany w różnych miejscach, wywołuje emocje i pełni różne funkcje:

- ks. I - wnętrze domu rodzinnego w Soplicowie; melodii z zegara (kuranty) słucha stęskniony Tadeusz, wywołuje w nim dziecinną radość z powrotu do bliskich mu ludzi i miejsc. Mazurek jest tu znakiem tradycji rodzinnej i narodowej;

- ks. IV - karczma; wspólny śpiew szlachty i chłopów wynikający z nadziei na odzyskanie wolności, tęsknoty za niepodległością. Pieśń symbolizuje zjednoczenie warstw społecznych oraz Litwy i Polski. Przypomina także o obowiązku walki o wolność ojczyzny;

- ks. XII - dziedziniec dworu w Soplicowie; spontaniczny śpiew z akompaniamentem zainspirowany obecnością J. Dąbrowskiego, wykonany przez legionistów, szlachtę i chłopów. Wywołuje rozrzewnienie, wzruszenie, radość ze spełnienia się deklaracji żołnierzy. Mazurek jest sygnalizuje szczęśliwe zakończenie smutnych dziejów narodu, to znak odzyskania wolności.

W "Panu Tadeuszu" nadany został Mazurkowi Dąbrowskiego charakter profetyczny; odgrywa on ważną rolę w tworzeniu mitu solidarności, jedności narodowej i realizacji hasła krzepienia serc Polaków.