Odpowiedzi

2010-04-06T12:55:45+02:00
In a small town has long since been abandoned cemetery. People do not visit, because it claimed that it is haunted. To the town brought the family with two children. They also heard about a haunted cemetery from its neighbors, but adults as adults only laugh out of this. Children took to this very story. It was even worse when it turned out that their house is less than 100m. from the cemetery, on the home of rear window you can see the haunted cemetery. Parents do not believe in this story of ghosts appearing in the cemetery, but children indeed. One evening the parents of the children decided to go for a romantic dinner at a restaurant outside the city. The children were, so alone in the house. Circle Mej 12.00 at night and her brother John heard the voice of women. Looked out the window and on one of the tombstones sat a woman in a white robe and sang. Suddenly, she turned to children and smiled broadly. Dissolved in the air. My shrieked in horror and quickly wanted to run to her room. When you fall on the stairs she saw them sitting on the figure. It was the same woman he saw with his brother through the window. She got up and walked to the terrified girl. She put her hand on his head whereupon rapid movement turned its neck. When he went to look for her sister found her body on the bed on the wall of human blood have written, "Let the parents better believe"


W pewnym niewielkim miasteczku stał dawno opuszczony już cmentarz. Ludzie go nie odwiedzali, ponieważ twierdzili, że jest nawiedzony. Do miasteczka sprowadziła się rodzina z dwójką dzieci. Oni również usłyszeli o nawiedzonym cmentarzu od swoich sąsiadów, ale dorośli jak to dorośli jedynie się z tego śmiali. Dzieci ogromnie przejęły się tą historią. Było jeszcze gorzej, gdy okazało się, że ich dom leży niecałe 100m. od cmentarza, a z tylniego okna domu widać ten nawiedzony cmentarz. Rodzice nie wierzyli w tę historię o duchach pojawiających się na cmentarzu, ale dzieci owszem. Pewnego wieczoru rodzice dzieci postanowili wyjść na romantyczna kolację do restauracji za miastem. Dzieci zostały, więc same w domu. Koło 12.00 w nocy Mej i jej brat Jan usłyszeli śpiew kobiety. Wyjrzeli przez okno a na jednym z nagrobków siedziała kobieta w białej szacie i śpiewała. Niespodziewanie odwróciła się do dzieci i szeroko się uśmiechnęła. Rozpłynęła się w powietrzu. Mej wrzasnęła z przerażenia i czym prędzej chciała biec do swojego pokoju. Gdy wchodziła na schody zobaczyła na nich siedzącą postać. Była to ta sama kobieta, którą widziała z bratem przez okno. Wstała ona i podeszła do przerażonej dziewczynki. Położyła jej rękę na głowie poczym szybkim ruchem skręciła jej kark. Gdy chłopak poszedł szukać swojej siostry znalazł jej ciało na łóżku na ścianie pisało ludzką krwią "Niech rodzice lepiej uwierzą"
5 3 5