Maciek z rodzicami planuje wakacyjny wyjazd. Biuro podruzy oferuje 14-dniowy pobyt na Mazurach dla 3-osobowej rodziny w cenie 2100zł(noclegi+wurzywienie ).Za 16-dniowe wczasy dal 3 -osobowej rodziny w zakopanym trzeba zapłacic 2775zł, przy czym 12 %tej kwoty stanowia koszty dojazdu .Oblicz ile trzeba zapłącic za kazdy dzien pobytu jednej osoby na Mazurach , a ile w Zakopanym ??Zapisz wszystkie obiczenia .
Wynik zaokraglaj do pełnych złotych

1

Odpowiedzi

2010-04-06T12:43:23+02:00
Mazury:

2100:3=700zł-kosz 14dni pobytu dla 1osoby
700:14=50zł-koszt 1 dnia pobytu 1 osoby

Zakopane:
1% z 2775 to 2775:100=27,75
27,75*12=333zł - koszt dojazdu

2775-333=2442-koszt pobytu rodziny przez 16dni

2442:3=814zł- koszt pobytu 1 osoby przez 16dni
814:16=50,875 co daje 51zł- koszt pobytu 1 osoby