Odpowiedzi

2010-04-06T12:58:03+02:00
V=Pp*H
V=4*5*8
V=160 cm³

P=2*(4*8)+2*(5*8)+2*20=184 cm²