Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T12:52:21+02:00
Long long ago in a dark forest lived a beautiful girl named Mery. Her husband, Nick, was a lumberjack. One day we had to go deep into the wood after the winter. While Nick gather wood, Mery was alone at home. Approximate awful long winter evenings. Mery She was afraid to be alone at home. It was unable to talk with someone, was completely alone. First, everything was fine, later began to get weird things happen.
One evening when read the book heard strange knocking on the window. Mery quickly broke up. At the beginning of thought with the wind but it was something else ... She came up to the window to see what it is. When looked that they saw someone running out in the forest. Mery does not tap all night, thought it was something come back. Morning came before the house and saw traces of people. Nick wanted to quickly returned home. Without it itself does not poradzi. You have received a night. Mery again to read the book. Suddenly someone zapukał-to-door. Mery, she came up to the door and asked: Who is it? But no one answered, only further Pukalani. Mery did not know what to do. Decided that the repeal of doors and who sees it. Slowly opened the door but nobody was. It was very strange. Again the next night someone Pukalani-to-door. Mery quickly got up out of bed, took a knife to attack a person who knocks. Ran to open the door. Quickly opened the door and saw the attack took Nick. Nick was surprised by this situation. Mery was able to kill him. Mery be eased. Nickowi opted for all. Then nobody Pukalani to their door. Live long and prosper.
END

Tłumaczenie

Dawno dawno temu w ciemnym lesie mieszkała piękna dziewczyna o imieniu Mery. Jej mąż, Nick, był drwalem. Pewnego dnia musiał wyruszyć w głąb lasu po drewno na zimę. Podczas gdy Nick zbierał drewno, Mery była sama w domu. Nadchodziły długie straszne zimowe wieczory. Mery bała się zostać sama w domu. Nie miała z kim porozmawiać, Była zupełnie sama. Najpierw było wszystko dobrze, później zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
Pewnego wieczoru gdy czytała książkę usłyszała dziwne pukanie w okno. Mery szybko się zerwała. Na początku myślała ze to wiatr ale to było coś innego... Podeszła do okna żeby sprawdzić co to jest. Gdy spojrzała przez nie zobaczyła że ktoś ucieka w las. Mery nie spała przez całą noc, myślała że to coś wróci. Rano wyszła przed dom i zobaczyła ślady ludzi. Chciała żeby Nick szybko wrócił do domu. Bez niego sama sobie nie poradzi. Nadeszła noc. Mery znowu czytała książkę. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Mery podeszła do drzwi i zapytała: Kto tam? Ale nikt nie odpowiadał, tylko dalej pukał. Mery nie wiedziała co zrobić. Zdecydowała że uchyli drzwi i zobaczy kto to. Powoli otworzyła drzwi ale nikogo nie było. To było bardzo dziwne. Następnej nocy znowu ktoś pukał do drzwi. Mery szybko wstała z łóżka, wzięła nóż żeby zaatakować osobę która puka. Pobiegła otworzyć drzwi. Szybko otworzyła drzwi wzięła zamach i zobaczyła Nicka. Nick był zaskoczony tą sytuacją. Mery mogła go zabić. Mery się uspokoiła. Opowiedziała Nickowi o wszystkim. Potem już nikt nie pukał do ich drzwi. Żyli długo i szczęśliwie.
2010-04-06T12:52:44+02:00
Family composed of mother, father and 5 children lived in a house. People said that this house is haunted. They will not take over this. At home there was nothing but a single, empty image. They tried to remove it in different ways - could not be. Finally, they gave it up and began to unzip. Every few nights from the image flowing blood. At the same time, someone in your family dying. In this way, two children have already died - Natal and Bartek. Both had after 13 years. The next time the picture started to bleed, Magda went to the bathroom. Passed by the image. The image was usually clean - there was nothing on it painted. This time the picture was a bloody word: DO NOT LOOK FOR YOURSELF. But curiosity devoured Madzia. She looked back i. ..'s no longer seen. Someone or rather something wbiło the kitchen knife to the heart. Delay Madzia transferred to her bed. The next day, the parents began to curse cursed towers in the picture. Decided with the remaining two children to move out. Unfortunately, the house went up in flames. Nothing survived. Only the damned picture hung in the air as if hung on an invisible wall. With its stream of blood flowed framework. The painting was only warped bloody inscription: Farewell ...


Rodzinka w składzie: mama, tata, i 5 dzieci zamieszkali w pewnym domu. Ludzie mówili, że w tym domu straszy. Oni się nie przejęli tym. W domu nie było nic prócz jedynego, pustego obrazu. Próbowali go zdjąć na różne sposoby - nie dało się. Wreszcie dali sobie spokój i zaczęli się rozpakowywać. Co kilka nocy z obrazu spływała krew. W tym samym czasie, ktoś z rodziny umierał. W ten sposób umarło już dwoje dzieci - Natala i Bartek. Oboje mieli po 13 lat. Gdy następnym razem obraz zaczął krwawić, Madzia szła do łazienki. Przechodziła koło obrazu. Obraz zwykle był czysty - nic nie było na nim namalowane. Tym razem na obrazie był krwawy napis: NIE OGLĄDAJ SIĘ ZA SIEBIE. Ale ciekawość zżarłą Madzię. Obejrzała się za siebie i...nic już więcej nie zobaczyła. Ktoś a raczej coś wbiło jej kuchenny nóż prosto w serce. Zwłoki Madzi przeniesiono do jej łóżka. Następnego dnia rodzice zaczęli wieżyć w klątwę przeklętego obrazu. Postanowili z pozostałą dwójką dzieci się wyprowadzić. Niestety dom stanął w płomieniach. Nic nie ocalało. Jedynie przeklęty obraz wisiał w powietrzu jakby wisiał na niewidzialnej ścianie. Z jego ram płynął strumień krwi. Na obrazie był tylko krzywy krwawy napis: ŻEGNAJCIE...
1 5 1