Odpowiedzi

2010-04-06T13:07:50+02:00
KBr - jonowe
O₂ - atomowe
K₂S - jonowe
N₂ - atomowe
Li₂O - jonowe
SiO₃ - atomowe spolaryzowane
N₂O₃ - atomowe spolaryzowane
MgS - jonowe
CaCl₂ - jonowe
Br₂ - atomowe
PH₂ - atomowe spolaryzowane
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T14:07:18+02:00
KBr - wiązanie jonowe
O₂ - wiązanie atomowe
K₂S - wiązanie jonowe
N₂ -wiązanie atomowe
Li₂O -wiązanie jonowe
SiO₃ - wiązanie atomowe spolaryzowane
N₂O₃ - wiązanie atomowe spolaryzowane
MgS -wiązanie jonowe
CaCl₂ -wiązanie jonowe
Br₂ - wiązanie atomowe
PH₂ - wiązanie atomowe spolaryzowane