Odpowiedzi

2010-04-06T13:01:51+02:00
A=delta v/delta t = 340-250 km/h/ 20/3600 h = 90km/h/20/3600 h = 90*3600/20 =16200 km/h kw
2010-04-06T13:05:54+02:00
A= delta v/delta t

delta v = 340km/h - 250 km/h = 90km/h

90km/h = 25m/s

a = 25m/s / 20s = 1,25 m/s2
2010-04-06T13:07:16+02:00
Najpierw trzeba zamienić prędkości z km/h na m/s ponieważ jednostką przyspieszenia jest m/s^2 więc
340 km/h=340 *1000/3600m/s=94 m/s
250km/h=250*1000/3600m/s=69m/s
wzór: a=Vk-Vo/t
Vk-prędkość końcowa
Vo-prędkość początkowa

obliczenia:
a=94m/s-69m/s/20s=1,25m\s^2