Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:27:18+02:00
Miłość w chrześcijaństwie jest bardzo ważna. Bóg każe nam być dobrym i wzajemnie się miłować, abyśmy mogli dojść do szczęścia i życia wiecznego. Właściwe odniesienia między ludźmi są wynikiem dobra i zarazem sprawiedliwości. Wpływa to na życie chrześcijan w ogromny sposób. Pomaga przezwyciężyć zło w zjednoczeniu z Chrystusem i wiernymi. Pokój jest przykładem miłości i wzajemnego miłowania drugiego człowieka. Doprowadzić do zbawienia mogą nas jedynie modlitwa i dobre uczynki.
2010-04-06T14:43:47+02:00

Właściwe rozwinięcie znaczenia terminu solidarność w kierunku chrześcijańskiego ..... wzbogaca wyniki działania i relacje między ludźmi, tworzące się w działaniu. ... pełnieniu rozlicznych ról społecznych w imię miłości i sprawiedliwości [41]. .... a czasem drastyczne zagadnienia sprawiedliwości, wolności i pokoju. ...


Coś napisałamk ale nie jestem pewna czy dobrze:(