1. W klasie 6 2/9(dwie dziewiąte) ogólnej liczby uczniów otrzymało ze sprawdzianu oceny bardzo dobre. 75% pozostałej liczby uczniów oceny dobre. Ilu uczniów było w tej klasie? jeżeli wiadomo ze ocen dobrych było o 13 więcej niż bardzo dobrych.

2. Na pomalowane ściany o pow. 10cm² potrzeba 1,5l farby emulsyjnej. Ile tej farby potrzeba na pomalowanie pokoju o wymiarach 4mx3,6mx2,75. Odliczając na otwory 4,4m². Na jaką powierzchnie wystarczy 5,4l farby?

1

Odpowiedzi

2010-04-06T21:17:40+02:00
No to tak : Zadanie 1
2/9 ≈ 22 %

75% - 22% = 53%

53% - 13
100% - x

x = 100% * 13 / 53 % ≈ 24,5 ≈ 25

2/9 to około 22 %, gdyż nie da się podać dokładnego wyniku, więc rozwiązanie zadania również nie będzie dokładne.

Anyway Odp.: W tej klasie jest 25 uczniów.

Zadanie 2
Podłoga i sufit :
2 * (4m * 3,6m) = 2 * 14,4 m² = 28,8 m²

Nie wiem jaki dokładnie ten pokój, ale 3,6m biorę za jego szerokość.
Ściany :
4 * (3,6m * 2,75m) = 4 * 9,9 m² = 39,6 m²

28,8 m² + 39,6 m² = 68,4 m²

68,4 m² - 4,4m² = 64 m²

64 m² = 640 000 cm²

10 cm² - 1,5 l
640 000 cm² - x

x = 640 000 cm² * 1,5 l / 10 cm²
x = 96 000 l
---------------------------------------
10 cm² - 1,5 l
x - 5,4l

x = 10 cm² * 5,4 l / 1,5 l
x = 36 cm²

Odp.: Aby zamalować cały pokój potrzeba 96 000 l farby.

Odp nr 2 .: 5,4 l farby wystarczy do zamalowania 36 cm².

Ode mnie :
Nie dziw się, że aż tyle litrów wyszło, ale takie były dane w zadaniu. To tak jakbyś Żywca Zdrój (1,5 l) wylał na legitymację i dopiero wtedy by się zalała xD Metafora taka :)