Odpowiedzi

2010-04-06T13:11:17+02:00
Nizina polska leży na terenie Polski. Rozciąga się pomiędzy Niemcami a Litwą i Białorusią. Przepływa przez nią wiele rzek takich jak:Wisła, odra, Noteć, Bug, Wkra, Narew,Warta, Biebrza, Drwęca, Pilica. Pokrywają ją lasy i pola. Najwięcej zajmują tereny uprawne gdyż są to następujące gleby:płowe, Czarnoziemy, brunatnice, rdzawe, opadowo glejowe, mady rzeczne. Rosną tu grądy, lasy liściaste, mieszane i iglaste. Znajduje się tu wiele wysoczyzn , nizin i pojezierzy. Teren jest pokryty w części pagórkami ze względu na pojezierza i płaski ze względu na niziny.
1 1 1