Odpowiedzi

2010-04-06T13:17:30+02:00
* Pole magnetyczne - przestrzeń wokół każdego ciała namagnesowanego.


*Pole magnetyczne- powstaje wokół każdego przewodnika z prądem. Linie tego pola magnetycznego mają kształt okręgów prostopadłych do płaszczyzny przewodnika.


* Fala elektromagnetyczna - jest to rozchodzące się ze stałą prędkością pole elektryczne i magnetyczne - 300 000 km/s
5 1 5