Odpowiedzi

2010-04-06T13:04:34+02:00
Indukcyjność własna cewki

Jeżeli w cewce występuje pole magnetyczne, bez względu na to czy jest to pole magnetyczne zewnętrzne czy też cewka jest źródłem tego pola, ponad to jeżeli strumienie przenikające poszczególne zwoje różnią się od siebie, wtedy sumę strumieni przenikających poszczególne zwoje nazywamy strumieniem skojarzonym z cewką (Ψ). Natomiast jeśli strumienie przenikające poszczególne zwoje są identyczne, a liczba zwojów cewki wynosi z, to strumień skojarzony z cewką ma wartość:


Ψ
=


Jeżeli strumień Ψ skojarzony z cewką znajduje się w środowisku o niezmiennej przenikalności magnetycznej proporcjonalny do wywołującego prądu I. Zatem po wprowadzeniu współczynnika proporcjonalności L otrzymujemy:


Ψ
=
LI

Współczynnik proporcjonalności L nazywamy indukcyjnością własną cewki i jest on stosunkiem strumienia magnetycznego, skojarzonego z cewką lub z zwojem, do płynącego przez nie prądu, który strumień ten wywołuje:


L
=

Ψ
I


gdzie:

Φ - strumień magnetyczny,

[Φ]=1Wb (weber),

Ψ - strumień magnetyczny skojarzony,

[Ψ]=1Wb (weber),

z - liczba zwojów,

L - współczynnik proporcjonalności (indukcyjność własna cewki),

[L]=1H (henr),

I - natężenie prądu elektrycznego,

[I]=1A(amper),

Indukcyjność wzajemna

Jeżeli pole magnetyczne wytwarzane jest pod wpływem prądu płynącego w cewce, pojedyńczym zwoju lub przwodzie i w tym polu magnetycznym znajduje się druga cewka, pojedyńczy zwój lub przewód umieszczona tak, że pole magnetyczne częściowo lub całkowicie przenika tę cewkę, pojedyńczy zwój lub przewód, wtedy układ taki nazywamy układem cewek, zwojów lub przewodów sprzężonych magnetycznie. Strumienie skojarzone z poszczególnymi cewkami są oznaczone Ψ z dwoma indeksami u dołu, z których pierwszy oznacza cewkę, z którą dany strumień jest skojarzony, a drugi cewkę, w której płynie prąd elektryczny wytwarzający dany strumień. Jeżeli cewki te znajdują się w środowisku o stałej przenikalności magnetycznej, wtedy poszczególne strumienie skojarzone są proporcjonalne do wytwarzających prądów:Ψ
11

=

L
1


i
1

Ψ
21

=

M
21


i
1


układ dwoch cewek sprzężonych magnetycznie

gdzie:

M - indukcyjność wzajemna
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T13:07:11+02:00
Http://portalwiedzy.onet.pl/56604,,,,cewka_indukcyjna,haslo.html

http://portalwiedzy.onet.pl/46043,,,,indukcyjnosc_wzajemna,haslo.html

http://portalwiedzy.onet.pl/46858,,,,indukcyjnosc_wlasna,haslo.html

streść sobie to -albo przepisz pierwsze zdanie z kazdego i po wzorze :)
wyjasnij pojecie indukcyjnosci wlasniej cewki