Odpowiedzi

2010-04-06T13:05:32+02:00
Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.
4 2 4
2010-04-06T13:53:12+02:00
- Kradzież
- Niszczenie mienia
- Oszustwo
- Haracz
- Rabunek
- Hazard
5 2 5