Odpowiedzi

2010-04-06T14:46:51+02:00
W sześciokącie foremnym o boku a łączymy odcinkami co drugi wierzchołek. Oblicz obwód i pole zacieniowanej figury :)
otrzymamy trójkąt o boku a√3

P=(a√3)²√3/4
P=3a²√3/4
P=3/4 √3a²