Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długości 20 cm i wysokości 60 cm. Oblicz pojemność tego kosza. Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij pierwiastek z trzech to w przyblizeniu 1.7, wynik podaj z dokładnością do 1 litra

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:54:34+02:00
A=20cm H=60cm

P=6×a²√3/4
P=6×20²√3/4
P=6×400√3/4
P=6×100√3
P=600√3cm² - pole podstawy kosza

V=P×H
V=600√3×60
V=36000√3cm³=36√3dm³
V≈36×1,7
V=61,2dm³=61,2l - pojemność kosza