Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:37:26+02:00
V=100cm³
C₃H₆O₃ <----> 3C⁴⁺ + 6H²⁺ + 3O²⁺

Jak widać z równania stosunek molowy C₃H₆O₃ do jonów H ma się jak 6:6, czyli 1:1
Stężenie jonów wodoru = 0,001 mol/100cm³, czyli 10⁻³

pH=-lg [H∧+]
pH=3