Odpowiedzi

2010-04-06T14:22:43+02:00
Ogólne równanie prostej ma wzór:
y=ax+b
jeżeli chcemy uzyskać prostą prostopadłą do niej to współczynnik (a) musimy zamienić na współczynnik przeciwny i odwrotny czyli -(1/a)
jeśli jest dana prosta y=-x+3 to prosta prostopadła będzie miała wzór y=x+3
a jeżeli dodatkowo chcemy aby przechodziła przez konkretny punkt w tym przypadku A=(-6;4) to wartości tego punktu musimy podstawić do ogólnego wzoru y=ax+b w tym przypadku :
y=x+b
tak więc:
x=-6
y=4
czyli:
y=x+b
4=-6+b
b=4+6
b=10
Z tego wynika że prosta prostopadła do prostej y=-x+3 przechodząca przez punkt A=(-6;4) będzie miała wzór :
y=x+10