Odpowiedzi

2010-04-06T13:40:59+02:00
Napisać równanie reakcji chemicznej
a)kwasu mrówkowego z cynkiem
2HCOOH + Zn--> (HCOO)2Zn +H2
b)kw. oleinowego z wodorotlenkiem potasu
C17H33COOH +KOH--> C17H33COOK +H2O
c)kw. masłowego z wodorotlenkiem wapnia
2C3H7COOH+ Ca(OH)2--> (C3H7COO)2Ca + 2H2O
d)kw. mrówkowego z tlenkiem wapnia
2HCOOH +CaO--> (HCOO)2Ca +H2O