1.Napisz cząsteczkowo,jonowo i jonowo w sposób skrócony równanie reakcji zobojętnienia wodorotlenku potasu kwasem azotowym(V).
.
2.Poniżej przedstawiono schemat trzech doświadczeń, w których użyto roztworów wodnych podanych substancji. KOrzystając z tabeli rozpuszczalności, wskazw której probówce wytrąci się osad. Napisz odpowiednie rekacje cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposob skrócony.
odp:..........................
równania reakcji:.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:00:33+02:00
Zad.1
KOH + HNO3 ---> KNO3 + H2O
K+ + OH- + H+ + (NO3)- ---> K+ + (NO3)- + H2O
OH- + H+ ---> H2O

Zad.2
a)H2SO4 + 2 NaOH --->Na2SO4 + 2 H2O
2 H+ + (SO4)2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O
2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O

b)Cu(NO3)2 + H2CO3 ---> CuCO3(osad) + 2 HNO3
Cu2+ + 2 (NO3)- + 2 H+ + (CO3)2 --->CuCO3 + 2 H+ + 2 (NO3)-
Cu2+ + (CO3)2- --->CuCO3

c)K2CO3 + 2 HCl ---> 2KCl + CO2 + H2O
2 K+ + (CO3)2- + 2H+ + 2Cl- --->2 K+ + 2Cl- + CO2 + H20
(CO3)2- + 2H+ ---> CO2 + H2O

Odp: W 2 probówce wytrąci się niebieski osad.
1 5 1