Odpowiedzi

2010-04-06T13:39:32+02:00
Jan Alojzy Matejko był słynnym polskim malarzem, filozofem. Urodził się w Krakowie w czerwcu 1838 roku a zmarł w 1 listopada 1893 w Krakowie. Malował portrety królów polskich, ważne bitwy w dziejach polski. jego najważniejszymi studiami były studia w akademii sztuk pięknych w Krakowie. jego ojciec nazywał się Franciszek Matieyka a mama Joanna Karolina Rossberg. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Był katolikiem tak jak jego rodzice. Był on zagorzałym patriotą. Dofinansowywał miasto, biednych i kulturę pokazując swoje obrazy za darmo lub przekazując je państwu. Prace jego były od tej pory analizowane w ramach przekazu ideowego. Wykształcił wielu malarzy. Najważniejszymi uczniami byli Mehoffer, Wyspiański, Tetmajer i Malczewski, wybitni przedstawiciele polskiego modernizmu. Mimo że Matejko przytłaczał szkołę siłą swojej osobowości, żaden z uczniów nie naśladował mistrza. Jednym z mniej znanych uczniów był Michał Szurowski. jego najsłynniejszymi dziełami są: Stańczyk, Kazanie Skargi, Polonia - Rok 1863, Rejtan – Upadek Polski, Unia Lubelska, Stefan Batory pod Pskowem, Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Śmierć króla Przemysła II, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, Jan III Sobieski pod Wiedniem, Wernyhora, Joanna d'Arc, Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, Bitwa pod Racławicami, cykl Dzieje cywilizacji w Polsce, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Chrzest Litwy, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, Carowie Szujscy na sejmie warszawskim.
18 3 18
2010-04-06T13:55:04+02:00
Jan Matejko urodził się prawdopodobnie 24 czerwca 1838 roku. Jego ojcem był Franciszek Matejko, a późniejszy artysta - Jan Alojzy był jego dziewiątym dzieckiem, po czym urodziła się mu jeszcze dwójka. Ojciec tak licznej rodziny całkowicie pochłonięty był pracą, a dziećmi zajmowała się matka, która zmarła w 1845 roku (Jan miał wtedy 7 lat). Następnie dziećmi zaopiekowała się jej rodzona siostra - Anna Katarzyna z Rozbergów Zamojska.

Jan Matejko urodził się i pierwsze lata przeżył w Rzeczypospolitej Krakowskiej - wolnej i niepodległej. Jesienią 1847 roku Jan poszedł do Szkoły Św. Barbary, jednak nie miała ona na niego dobrego wpływu. Jeden z braci przygotował go więc do egzaminu do Liceum Św. Anny. Dostał się do niego , ale w trzeciej klasie nie otrzymał promocji, jedynie z rysunku miał celujący. Młody Matejko rysował w domu z wielkim zamiłowaniem, głównie kopie ilustracji znajdujących się w książkach historycznych, których w domu było wiele.

Scena hołdu pruskiego na krakowskim Rynku interesowała Matejkę od dzieciństwa. W latach 1853-55 powstały pierwsze szkice ołówkowe na ten temat, później akwarela, a w 1974 mały szkic olejny. Na przełomie 1879 i 1880 roku mistrz rozpoczął pracę nad "Hołdem pruskim". Różne osoby pozowały do tego obrazu, piękną królową Boną była żona Teodora, zaś Stańczykiem on sam (była to próba pojednania po wielkich kłótniach, jakie urządzała zazdrosna Matejkowa mężowi).

"Hołd pruski" jest jednym z najjaśniej skomponowanych obrazów Matejki, czystość i wyrazistość kształtów budzi pełen zachwyt, ponadto z ogromną siłą oddziaływał on na Polaków. Dzieło to powstawało w trudnych czasach dla malarza - nękała go ciężka choroba żołądka, rozstrój nerwowy żony, która znalazła się w końcu w domu obłąkanych, a dodatkowo kłopoty finansowe.

"Hołd pruski" ukończony został w kwietniu 1882 roku. Matejko na sejmie we Lwowie ofiarował ten obraz pod warunkiem umieszczenia go w zamku królewskim na Wawelu. Sejm utworzył stypendium im. Jana Matejki przyznawane corocznie jednemu absolwentowi Szkoły Sztuk Pięknych tak długo, jak długo Matejko będzie tam dyrektorem. Rada krakowska nadała artyście honorowe obywatelstwo stołecznego królewskiego miasta Krakowa, a plac przy SSP nazwała "placem Matejki".


Jan Matejko zmarł 1 listopada 1893 roku, nękany bólami. 5 listopada odbył się pogrzeb w Krakowie w kościele Panny Maryi. Karawan z ciałem przejechał dookoła Rynku i dalej na cmentarz, a ukochany "Zygmunt" dzwonił...

Do Szkoły Sztuk Pięknych i do domu przy Floriańskiej napływały telegramy z Wiednia, Berlina, Pragi, Rzymu i wielu innych miast. Wiadomości o śmierci artysty pojawiły się w kilkudziesięciu gazetach europejskich. Nawet swoją śmiercią Matejko realizował swój plan - "Europie przypomi Polskę".To zadanie nie jest z internetu bo ja też musiałam to zrobić a mam to w zeszycie!!!
38 4 38