Odpowiedzi

2010-04-06T13:47:43+02:00
Cp1=10%
Cp2=0%
Cp3=3%

m1*Cp1+m2*Cp2=(m1+m2)*Cp3
m1*10%+m2*0%=2kg*3%
m1*10%=2kg*3%/:10%
m1=0,6kg
m2=2kg-0,6kg=1,4kg

Odp. Należy zmieszać 0,6 kg octu i 1,4 kg wody.