Odpowiedzi

2010-04-06T14:21:18+02:00
1 choroby społeczne
a)Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru we krwi wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki.
b)Choroby reumatyczne– grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawia się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia.
2 cywilizacyjne
a)Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa– choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi.
b)Choroba niedokrwienna serca– zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

3 Zawodowe

a)Pylica płuc – przewlekła choroba układu oddechowego, wywołana długotrwałym wdychaniem pyłów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej rozedmy płuc, z czasem dochodzi do powstania serca płucnego i niewydolności krążenia.
b)Ołowica – zatrucie ołowiem powodujące osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby oraz nerek). Dodatkowo poprzez wiązanie się z niektórymi enzymami mogą uszkadzać krwinki czerwone, a także komórki układu nerwowego

4 uzależnienia

a)Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa lub choroba alkoholowa– choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

b)Narkomania- potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu.
3 4 3